Monthly Archives: August 2014

Onaf

“Ik droom altijd zo kort” zei hij.
Zij legde haar hand op zijn buik: “Zijn het wel mooie dromen?”
-“Ja, zeker.”
Hij zag haar gezicht: haar lange zwarte haar, dat langzaam omlaag schoof over haar perfecte borsten, terwijl zij zich omlaag vleide en haar hand zacht over zijn gehele lichaam schoof.
-”En herinner je je dromen?”
-”Altijd” zei hij zijn ogen sluitend.
-”En wat voel je dan?”
Haar hand pakte zijn piemel.
-”Wat?” zei hij met een lichte schok, tastend naar haar borsten en billen.
Ze bewoog haar hand omhoog en omlaag en zei vinnig in zijn oor: ”Hoe dat dan voelt?”
Hij bleef even stil: “onaf, denk ik.”
-”Onaf?” zei ze harder.
-”Ja, ik denk het wel.”
-”Waarom dan?”
-“Tsja, waarom?”
Hij dacht even na en opende zijn ogen. Zijn bed was donker, leeg en hij voelde zich verlaten en

To be or not to be

Bestaan of niet bestaan,
daar gaar het om,
of het nobeler is de kogels en de pijlen
van het moordzuchtig toeval te verdragen,
of, muitend aan een vloed van moeilijkheden
een einde te maken.
Dood te gaan, gaan slapen…

(Shakespeare, vert.  1993, Bert Voeten)

Januari 2015 spelen we met Drijfzand ‘Hamlet’
Hou voor informatie de website in de gaten:

http://www.drijfzand.nl/?page_id=2978

Shakespeare, Hamlet (1993, vert. Bert Voeten)

O, dat dit al te morse vlees kon smelten,
Ontbinden en vervloeien tot een dauw,
Of dat de Eeuwige de zelfmoord niet
Met zijn verbod getroffen had! O God!
Hoe troosteloos, laag, verschaald en zonder nut
Komt mij het handelen van de wereld voor!
Ik walg van haar! Zij is een wilde tuin
Die in het zaad schiet; grove en gore dingen
groeien er slechts.