Shakespeare, Hamlet (1993, vert. Bert Voeten)

O, dat dit al te morse vlees kon smelten,
Ontbinden en vervloeien tot een dauw,
Of dat de Eeuwige de zelfmoord niet
Met zijn verbod getroffen had! O God!
Hoe troosteloos, laag, verschaald en zonder nut
Komt mij het handelen van de wereld voor!
Ik walg van haar! Zij is een wilde tuin
Die in het zaad schiet; grove en gore dingen
groeien er slechts.